Over Gerrya Tonkes

Als ideeënjager kan Gerrya’s nieuwsgierigheid ongeremd nieuwe dingen onderzoeken. Ze leert graag iets nieuws en haar interesses lopen uiteen van technische duurzaamheidsconcepten tot het begrijpen van culturen en samenlevingen. Met haar brede belangstelling is ze vooral op zoek naar verbinding.

december 2022

Terugblikken op november

2022-12-09T16:45:02+01:00

Terugblikken op november

In onze eerste maand hebben Niels, Tobias en ik veel gezien, gehoord en meegemaakt. We waren bij Let’s Gro en de promotiedagen, we deden een workshop Futures Literacy en we waren bij de manifestatie ‘Rethink’. In dit blog vatten we samen wat we hebben geleerd en welke trends en ontwikkelingen we gezien hebben.

Let’s Gro 

Let’s Gro stond dit jaar voornamelijk in het teken van sociale ongelijkheid en ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Wij bezochten verschillende lezingen en discussies, zoals een interactieve lezing over kansenongelijkheid, een lezing over polarisatie in Groningen en een minicollege en paneldebat over taakdemocratie. 

De grootste lijn die we door de verschillende verhalen heen hoorden was wat Ghandi ook al zei: ‘Vertrouwen verwekt vertrouwen’. Als een overheid haar burgers wantrouwt, gaan de burgers hun overheid wantrouwen. Vertrouwen geeft zekerheid, achterdocht geeft frustratie.  

Voorbeelden van wantrouwen vanuit de overheid zijn bijvoorbeeld de problemen rondom toeslagen en uitkeringen: de bewijsvoering die burgers moeten doen om in aanmerking te komen voor het geld waar ze gebruik van zouden moeten kunnen maken, is erg lastig. Hoe groot de afstand is tussen burger en overheid, is duidelijker geworden tijdens de coronapandemie.  

Gelukkig zijn er ook veel hoopvolle initiatieven en mogelijkheden voor co-creatie, waardoor we ons vertrouwen in elkaar weer kunnen opbouwen. Het is denk ik wel aan de overheid en dus ook aan de gemeente om daar ruimte aan te bieden.  

Promotiedagen 

De laatste promotiedag werd geopend met een lezing door Diederik Jekel. Hij vertelde over de klimaatproblematiek en dat bedrijven zich moeten aanpassen om toekomstbestendig te blijven. Het is niet langer mogelijk om te doen wat je altijd deed, omdat grondstoffen opraken, weersomstandigheden extremer worden en daarmee ons bestaan onzekerder. Om dit nog zoveel mogelijk te beperken, moeten ook bedrijven meedoen, want, zoals een oud Afrikaans gezegde luidt: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. We moeten ons allemaal aanpassen en samenwerken om te blijven bestaan.

Naast het verhaal van Jekel, presenteerden verschillende zzp’ers en kleine bedrijven hun businesscase. Zo leerden we over ‘Twintigers twijfels en dertigers dilemma’s’ van Iris Colijn. Naast de twijfels en dilemma’s waar millennials en gen Z mee te maken hebben, vertelde Colijn ook over de grote meerwaarde die deze generaties kunnen zijn voor bedrijven. Vooral omdat ze de status quo in twijfel trekken en hun grenzen duidelijker aangeven dan vorige generaties, kunnen zij helpen met organisatieveranderingen binnen een bedrijf.  

Futures Literacy 

We werden bij de Hanze uitgenodigd om mee te doen aan een workshop ‘Futures Literacy’, of ook wel: ‘geletterdheid op het gebied van toekomstbeelden.’ Iedereen heeft bewust of onbewust een beeld van de toekomst en hoe deze eruit zou kunnen zien. Wij dachten na over Nederland in 2070. Tijdens de workshop werden we uitgedaagd om onze verwachtingen en onze dromen expliciet te maken, om vervolgens aan de hand van een toekomstomschrijving samen een beeld te maken bij de omschrijving.  

Het was erg interessant om de verschillen te zien tussen mensen en hoeveel invloed ze dachten te hebben op de toekomst. Veel mensen verwachtten toch wel dat we richting een soort Apocalyps leven, waarin de wereld zoals we kennen niet meer zal bestaan. Veel mensen zien overstromingen, klimaatvluchtelingen, het uitvallen van voorzieningen en het opbouwen van nieuwe gemeenschappen. Meer lokale productie, meer lokale energie en meer lokale gemeenschappen kwamen op de meeste post-its terug. Ook lag er een grote nadruk op hernieuwbare materialen en hernieuwbare energie. Waar de één de toekomst als een computergestuurde samenleving zag, zag een ander echter een samenleving waarin digitale middelen een minder grote rol had.  

Uiteindelijk droomden de meeste mensen van een wereld waarin mensen meer met elkaar verbonden waren, offline en op kleinere schaal. Dat er gemeenschappen zouden zijn waar iedereen aan bijdraagt. Waar alles lokaal geregeld is en waar mensen weer geïntegreerd worden in de natuur: samenleven als onderdeel van de natuur, in plaats van ons verheven voelen boven al het andere leven. Mensen droomden van meer empathie en meer geduld, elkaar alles gunnen in plaats van de schaarste mindset die onze samenleving nu nog beheerst. 

Voor ons veel voer om over na te denken. Wij denken immers na over de leefomgeving van de toekomst. Veel bedrijven en mensen leven nu nog naar de doelen toe die zijn gesteld voor 2035, maar dat is over 12 jaar al bijna! De doelen voor 2050 zijn nog veel ambitieuzer dan die voor 2035, dus misschien moeten we ons daarop richten en erop vertrouwen dat we met de doelen voor 2050 in onze visie ook de doelen van 2035 behalen. 

Rethink! 

Ook tijdens de manifestatie van Rethink! op Black Friday in het Forum werd verteld over de eindigheid van de grondstoffen die we nu gebruiken. De 10R stappen zijn nu belangrijker dan ooit, want binnen een eeuw zullen veel grondstoffen, die nu de basis vormen van veel producten, op zijn. We hebben ze dan allemaal opgebruikt en de bodem zal leeg zijn. Recyclen is dan de enige manier om de grondstof nog te kunnen toepassen. Bij de 10R stappen is daarom de eerste stap ‘Rethink’: hebben we al die spullen wel echt nodig? Kunnen we producten niet produceren met een langere gebruiksduur in het achterhoofd? Kunnen we nieuwe materialen toepassen die onze aarde niet uitputten? Dat zijn de echte vraagstukken waarmee we aan de slag moeten.  

Conclusie 

De toekomst maken we samen. Dat weet iedereen, maar hoe krijg je iedereen in beweging? Bottom-up initiatieven kunnen heel succesvol zijn, maar hebben medewerking van een (lokale) overheid nodig voor het gebruik van voorzieningen. Top-down initiatieven kunnen ook succesvol zijn, als alle partijen en stakeholders op tijd betrokken worden en allemaal een stem krijgen. De gemeente Groningen probeert veel te doen, bijvoorbeeld door het aanstellen van een Groene Burgemeester en door elke week een spreekhalfuur met de wethouders te organiseren om meer in gesprek te komen met de burgers en hun initiatieven. Ook wij als Ideeënjagers kunnen een interessante positie vervullen om mee te denken met buurtbewoners of met medewerkers van de gemeente, om samen de stad nog mooier te maken! 

Terugblikken op november2022-12-09T16:45:02+01:00

november 2022

Gerrya stelt zicht voor

2022-11-22T12:18:53+01:00

Gerrya stelt zich voor

Als laatste nieuwe Ideeënjager zal ik me ook nog even voorstellen. Ik ben Gerrya en ik houd niet zo van oppervlakkige dingen. Ik ben altijd op zoek naar diepgang, dus mezelf voorstellen veroorzaakt soms een kleine identiteitscrisis. Toch ga ik hier iets over mezelf schrijven.

Nadat ik mijn vwo-diploma haalde en een werkvakantie op Terschelling doorbracht, begon ik met de studie Religiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vind het leuk om me te verdiepen in wat mensen drijft, wat ze geloven, waarom ze iets geloven en hoe zich dat uit in hun cultuur. Daarnaast ben ik heel breed geïnteresseerd in de mensheid en in religiewetenschappen kwamen kunst, cultuur, filosofie, psychologie, sociologie, antropologie en (cultuur)geschiedenis samen. De studie heeft me veel geleerd over beeldvorming en hoe de achtergrond van een wetenschapper diens blik kleurt. Meningen en feiten scheiden en op zoek gaan naar het echte verhaal is daarin erg belangrijk.

Tijdens mijn studie werd ik me steeds meer bewust van de klimaatproblematiek én van de leegloop van kerken. Ik wilde dat deze gebouwen de beeldbepalende status in hun omgeving behielden en ook wat duurzaamheid betreft mee konden gaan met de tijd. Met mijn studie religiewetenschappen had ik echter niet het gevoel dat ik veel voor deze gebouwen kon betekenen en ik zocht uit op welke manier ik ook inhoudelijk iets over gebouwen kon zeggen.  

Door deze interesse in gebouwen, die ik altijd al heb gehad, besloot ik toch weer eens te onderzoeken of ik niet alsnog bouwkunde kon doen. Met mijn vakkenpakket kon ik daar in eerste instantie niet beginnen, waardoor ik hier nooit meer naar heb gekeken. Ik kwam erachter dat de Hanzehogeschool de studies Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ordening had samengevoegd tot Built Environment en dat de eis voor Wiskunde B en Natuurkunde waren vervallen: de uitgelezen kans voor mij om toch nog bouwkunde te doen. Dus dat deed ik. Ik specialiseerde me zoveel mogelijk in duurzaamheidsstrategieën en monumenten/bestaande bouw en deed de minor Da Vinci. 

Ook de minor Da Vinci heeft me veel gebracht, omdat de minor proces gericht is, in plaats van resultaat gericht. Ik mocht zelf dingen gaan doen en fouten maken werd gestimuleerd. De minor die opleidt tot innovatieprofessional was precies wat ik nodig had om te ontdekken wat ik echt leuk vond: onderzoeken op een praktische manier, in plaats van puur theoretisch. Uit deze minor is uiteindelijk de Zindag ontstaan: een ochtend voor zingeving op een niet-religieuze manier, in samenwerking met het Humanistisch Verbond en gebaseerd op de Sunday Assembly. Kom gerust eens langs! We vieren het op de laatste zondag van de maand. 

Daarnaast heb ik me tijdens de minor ook verdiept in het beroep van de glazenier en ben ik begonnen met een cursus glas-in-lood, waar ik nog steeds enthousiast mee bezig ben. Ik had al eerder kennis gemaakt met de koperfolie techniek (Tiffany) en inmiddels heb ik ook een cursus brandschilderen gevolgd. Oude ambachten vind ik reuze interessant!  

Inmiddels al een heel verhaal, oppervlakkige informatie is niet zo m’n ding. Als Ideeënjager wil ik dan ook graag de diepte in. Dus zoek je iemand om mee te sparren, of heb je behoefte aan een filosofisch gesprek? Neem gerust contact met me op!  

Gerrya stelt zicht voor2022-11-22T12:18:53+01:00
Ga naar de bovenkant