december 2022

Terugblikken op november

2022-12-09T16:45:02+01:00

Terugblikken op november

In onze eerste maand hebben Niels, Tobias en ik veel gezien, gehoord en meegemaakt. We waren bij Let’s Gro en de promotiedagen, we deden een workshop Futures Literacy en we waren bij de manifestatie ‘Rethink’. In dit blog vatten we samen wat we hebben geleerd en welke trends en ontwikkelingen we gezien hebben.

Let’s Gro 

Let’s Gro stond dit jaar voornamelijk in het teken van sociale ongelijkheid en ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Wij bezochten verschillende lezingen en discussies, zoals een interactieve lezing over kansenongelijkheid, een lezing over polarisatie in Groningen en een minicollege en paneldebat over taakdemocratie. 

De grootste lijn die we door de verschillende verhalen heen hoorden was wat Ghandi ook al zei: ‘Vertrouwen verwekt vertrouwen’. Als een overheid haar burgers wantrouwt, gaan de burgers hun overheid wantrouwen. Vertrouwen geeft zekerheid, achterdocht geeft frustratie.  

Voorbeelden van wantrouwen vanuit de overheid zijn bijvoorbeeld de problemen rondom toeslagen en uitkeringen: de bewijsvoering die burgers moeten doen om in aanmerking te komen voor het geld waar ze gebruik van zouden moeten kunnen maken, is erg lastig. Hoe groot de afstand is tussen burger en overheid, is duidelijker geworden tijdens de coronapandemie.  

Gelukkig zijn er ook veel hoopvolle initiatieven en mogelijkheden voor co-creatie, waardoor we ons vertrouwen in elkaar weer kunnen opbouwen. Het is denk ik wel aan de overheid en dus ook aan de gemeente om daar ruimte aan te bieden.  

Promotiedagen 

De laatste promotiedag werd geopend met een lezing door Diederik Jekel. Hij vertelde over de klimaatproblematiek en dat bedrijven zich moeten aanpassen om toekomstbestendig te blijven. Het is niet langer mogelijk om te doen wat je altijd deed, omdat grondstoffen opraken, weersomstandigheden extremer worden en daarmee ons bestaan onzekerder. Om dit nog zoveel mogelijk te beperken, moeten ook bedrijven meedoen, want, zoals een oud Afrikaans gezegde luidt: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. We moeten ons allemaal aanpassen en samenwerken om te blijven bestaan.

Naast het verhaal van Jekel, presenteerden verschillende zzp’ers en kleine bedrijven hun businesscase. Zo leerden we over ‘Twintigers twijfels en dertigers dilemma’s’ van Iris Colijn. Naast de twijfels en dilemma’s waar millennials en gen Z mee te maken hebben, vertelde Colijn ook over de grote meerwaarde die deze generaties kunnen zijn voor bedrijven. Vooral omdat ze de status quo in twijfel trekken en hun grenzen duidelijker aangeven dan vorige generaties, kunnen zij helpen met organisatieveranderingen binnen een bedrijf.  

Futures Literacy 

We werden bij de Hanze uitgenodigd om mee te doen aan een workshop ‘Futures Literacy’, of ook wel: ‘geletterdheid op het gebied van toekomstbeelden.’ Iedereen heeft bewust of onbewust een beeld van de toekomst en hoe deze eruit zou kunnen zien. Wij dachten na over Nederland in 2070. Tijdens de workshop werden we uitgedaagd om onze verwachtingen en onze dromen expliciet te maken, om vervolgens aan de hand van een toekomstomschrijving samen een beeld te maken bij de omschrijving.  

Het was erg interessant om de verschillen te zien tussen mensen en hoeveel invloed ze dachten te hebben op de toekomst. Veel mensen verwachtten toch wel dat we richting een soort Apocalyps leven, waarin de wereld zoals we kennen niet meer zal bestaan. Veel mensen zien overstromingen, klimaatvluchtelingen, het uitvallen van voorzieningen en het opbouwen van nieuwe gemeenschappen. Meer lokale productie, meer lokale energie en meer lokale gemeenschappen kwamen op de meeste post-its terug. Ook lag er een grote nadruk op hernieuwbare materialen en hernieuwbare energie. Waar de één de toekomst als een computergestuurde samenleving zag, zag een ander echter een samenleving waarin digitale middelen een minder grote rol had.  

Uiteindelijk droomden de meeste mensen van een wereld waarin mensen meer met elkaar verbonden waren, offline en op kleinere schaal. Dat er gemeenschappen zouden zijn waar iedereen aan bijdraagt. Waar alles lokaal geregeld is en waar mensen weer geïntegreerd worden in de natuur: samenleven als onderdeel van de natuur, in plaats van ons verheven voelen boven al het andere leven. Mensen droomden van meer empathie en meer geduld, elkaar alles gunnen in plaats van de schaarste mindset die onze samenleving nu nog beheerst. 

Voor ons veel voer om over na te denken. Wij denken immers na over de leefomgeving van de toekomst. Veel bedrijven en mensen leven nu nog naar de doelen toe die zijn gesteld voor 2035, maar dat is over 12 jaar al bijna! De doelen voor 2050 zijn nog veel ambitieuzer dan die voor 2035, dus misschien moeten we ons daarop richten en erop vertrouwen dat we met de doelen voor 2050 in onze visie ook de doelen van 2035 behalen. 

Rethink! 

Ook tijdens de manifestatie van Rethink! op Black Friday in het Forum werd verteld over de eindigheid van de grondstoffen die we nu gebruiken. De 10R stappen zijn nu belangrijker dan ooit, want binnen een eeuw zullen veel grondstoffen, die nu de basis vormen van veel producten, op zijn. We hebben ze dan allemaal opgebruikt en de bodem zal leeg zijn. Recyclen is dan de enige manier om de grondstof nog te kunnen toepassen. Bij de 10R stappen is daarom de eerste stap ‘Rethink’: hebben we al die spullen wel echt nodig? Kunnen we producten niet produceren met een langere gebruiksduur in het achterhoofd? Kunnen we nieuwe materialen toepassen die onze aarde niet uitputten? Dat zijn de echte vraagstukken waarmee we aan de slag moeten.  

Conclusie 

De toekomst maken we samen. Dat weet iedereen, maar hoe krijg je iedereen in beweging? Bottom-up initiatieven kunnen heel succesvol zijn, maar hebben medewerking van een (lokale) overheid nodig voor het gebruik van voorzieningen. Top-down initiatieven kunnen ook succesvol zijn, als alle partijen en stakeholders op tijd betrokken worden en allemaal een stem krijgen. De gemeente Groningen probeert veel te doen, bijvoorbeeld door het aanstellen van een Groene Burgemeester en door elke week een spreekhalfuur met de wethouders te organiseren om meer in gesprek te komen met de burgers en hun initiatieven. Ook wij als Ideeënjagers kunnen een interessante positie vervullen om mee te denken met buurtbewoners of met medewerkers van de gemeente, om samen de stad nog mooier te maken! 

Terugblikken op november2022-12-09T16:45:02+01:00

november 2022

Gerrya stelt zicht voor

2022-11-22T12:18:53+01:00

Gerrya stelt zich voor

Als laatste nieuwe Ideeënjager zal ik me ook nog even voorstellen. Ik ben Gerrya en ik houd niet zo van oppervlakkige dingen. Ik ben altijd op zoek naar diepgang, dus mezelf voorstellen veroorzaakt soms een kleine identiteitscrisis. Toch ga ik hier iets over mezelf schrijven.

Nadat ik mijn vwo-diploma haalde en een werkvakantie op Terschelling doorbracht, begon ik met de studie Religiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vind het leuk om me te verdiepen in wat mensen drijft, wat ze geloven, waarom ze iets geloven en hoe zich dat uit in hun cultuur. Daarnaast ben ik heel breed geïnteresseerd in de mensheid en in religiewetenschappen kwamen kunst, cultuur, filosofie, psychologie, sociologie, antropologie en (cultuur)geschiedenis samen. De studie heeft me veel geleerd over beeldvorming en hoe de achtergrond van een wetenschapper diens blik kleurt. Meningen en feiten scheiden en op zoek gaan naar het echte verhaal is daarin erg belangrijk.

Tijdens mijn studie werd ik me steeds meer bewust van de klimaatproblematiek én van de leegloop van kerken. Ik wilde dat deze gebouwen de beeldbepalende status in hun omgeving behielden en ook wat duurzaamheid betreft mee konden gaan met de tijd. Met mijn studie religiewetenschappen had ik echter niet het gevoel dat ik veel voor deze gebouwen kon betekenen en ik zocht uit op welke manier ik ook inhoudelijk iets over gebouwen kon zeggen.  

Door deze interesse in gebouwen, die ik altijd al heb gehad, besloot ik toch weer eens te onderzoeken of ik niet alsnog bouwkunde kon doen. Met mijn vakkenpakket kon ik daar in eerste instantie niet beginnen, waardoor ik hier nooit meer naar heb gekeken. Ik kwam erachter dat de Hanzehogeschool de studies Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ordening had samengevoegd tot Built Environment en dat de eis voor Wiskunde B en Natuurkunde waren vervallen: de uitgelezen kans voor mij om toch nog bouwkunde te doen. Dus dat deed ik. Ik specialiseerde me zoveel mogelijk in duurzaamheidsstrategieën en monumenten/bestaande bouw en deed de minor Da Vinci. 

Ook de minor Da Vinci heeft me veel gebracht, omdat de minor proces gericht is, in plaats van resultaat gericht. Ik mocht zelf dingen gaan doen en fouten maken werd gestimuleerd. De minor die opleidt tot innovatieprofessional was precies wat ik nodig had om te ontdekken wat ik echt leuk vond: onderzoeken op een praktische manier, in plaats van puur theoretisch. Uit deze minor is uiteindelijk de Zindag ontstaan: een ochtend voor zingeving op een niet-religieuze manier, in samenwerking met het Humanistisch Verbond en gebaseerd op de Sunday Assembly. Kom gerust eens langs! We vieren het op de laatste zondag van de maand. 

Daarnaast heb ik me tijdens de minor ook verdiept in het beroep van de glazenier en ben ik begonnen met een cursus glas-in-lood, waar ik nog steeds enthousiast mee bezig ben. Ik had al eerder kennis gemaakt met de koperfolie techniek (Tiffany) en inmiddels heb ik ook een cursus brandschilderen gevolgd. Oude ambachten vind ik reuze interessant!  

Inmiddels al een heel verhaal, oppervlakkige informatie is niet zo m’n ding. Als Ideeënjager wil ik dan ook graag de diepte in. Dus zoek je iemand om mee te sparren, of heb je behoefte aan een filosofisch gesprek? Neem gerust contact met me op!  

Gerrya stelt zicht voor2022-11-22T12:18:53+01:00

Eerste week van Niels

2022-11-17T08:54:25+01:00

Eerste week van Niels

Hoi allemaal, ik ben Niels, 25 jaar oud en één van de nieuwe Ideeënjagers. In deze blog wil ik jullie iets over mijn eerste werkweek vertellen. Mijn eerste dag als nieuwe ideeënjager speelde zich op dinsdag af in het hoofdkantoor van Fijn Wonen in Heerenveen. s’ Ochtends leerde ik de andere twee Ideeënjagers Tobias en Gerrya kennen. Wij kregen ons eigen laptop, een boeket bloemen en een rondleiding door het gebouw. s’ Middags ben ik met mijn ouders en mijn vriendin naar mijn afstudeerceremonie geweest. Ik heb namelijk deze zomer mijn master in Society, Sustainability & Planning afgerond.

Tijdens mijn tweede werkdag was ik veel bezig met organisatorische zaken zoals het opzetten van mijn e-mailadres en de ‘Van Wijnen Sharepoint’. Verder hebben wij een voorstelronde met de nieuwe ideeënjagers gedaan en zijn we naar De Loskade en het Suikerunieterrein geweest.

Op mijn derde werkdag was ik een half uur eerder bij de Luchtstroom, omdat mijn vriendin om half negen moest werken. Toen was nog niemand op de Luchtstroom en ik zat in mijn eentje op kantoor. Dit vond ik ook wel een keer fijn, omdat het nog heel rustig was. De hele dag lang heb ik veel samengewerkt met Tobias en Gerrya. Wij hebben persoonlijke teksten geschreven voor de website en met zijn drieën een foto gemaakt voor het marketingteam van Fijn Wonen. Verder begonnen wij met het brainstormen voor ons eerste project. Dat wordt namelijk het opzetten van een eigen werkplek voor de komende maanden.

Vrijdag zijn Tobias, Gerrya en ik naar het ‘Let’s Gro evenement in het Forum geweest. Tijdens dit evenement ging het over hoe de toekomst van Groningen er uit kan zien. Verschillende exposities, discussies en colleges vonden plaats van vrijdag tot zondag. Ik vond een college met aansluitende discussie over taakdemocratie het meest interessant. Taakdemocratie is een vorm van democratie die in een tijd van crisis kan worden gebruikt. Verschillende partijen krijgen een stem en dragen, gebaseerd op hun sterkten, bij aan een oplossing. In ons voorbeeld probeerden wij een oplossing voor de tegenwoordige groeiverslaving in Groningen te vinden. Wij brainstormden welk rol de overheid, de burgers, de bedrijven, de wetenschap en cultuur/onderwijs kunnen spelen.

Ik was al van tevoren erg geïnteresseerd in het vinden van alternatieven voor de constante focus op economische groei. Daarom was ik blij dat dit onderwerp ook tijdens de discussie aangesproken werd. Wij als nieuwe Ideeënjagers mogen ons eigen persoonlijke project kiezen en ik denk dat de dag bij het Let’s Gro evenement mij daarbij gaat helpen. Ik ben erg benieuwd wat wij samen in de komende maanden gaan beleven.

Eerste week van Niels2022-11-17T08:54:25+01:00

De eerste week van Tobias

2022-11-10T14:13:42+01:00

De eerste week van Tobias

Hoi allemaal, mijn naam is Tobias en ik ben vorige week begonnen als Ideeënjager. In deze blog vertel ik graag hoe ik mijn eerste week heb beleefd.

Mijn eerste werkdag begon op dinsdagochtend op het kantoor van Van Wijnen in Heerenveen. Bij aankomst ontmoette ik direct de andere twee nieuwe Ideeënjagers: Niels en Gerrya. We maakten eerst even kennis met elkaar met een bakje koffie en daarna was het tijd om onze laptops ophalen. Terwijl onze laptops geïnstalleerd en geupdate werden kregen wij van collega Ideeënjager Casper een rondleiding door het kantoor en hebben wij een portretfoto laten maken. In de loop van de middag zijn we naar de Luchtstroom op het Suikerunieterrein in Groningen gegaan. De luchtstroom is de eigen locatie van de Ideeënjagers.

Woensdag zijn we de dag begonnen met een rondleiding over de Loskade. De Loskade is een pop-up wijk waarin geëxperimenteerd worden met circulaire woningen en innovaties. Verder heeft Casper een presentatie gegeven over de lopende projecten en toekomstplannen op het Suikerunieterrein. Aan het einde van de middag hebben wij het terrein ook zelf even verkent.

Donderdag startten wij de dag met een uitleg over het HR-systeem. Daarnaast hebben wij alle drie een stukje over onszelf geschreven voor op de website en hebben wij ons alvast ingelezen en een planning gemaakt voor de inspiratie dag op vrijdag. Voor deze inspiratie dag zijn we naar de tiende editie van Let’s Gro gegaan; een festival over de toekomst van Groningen. Op Let’s Gro vind je presentaties, talks, workshops, films en discussies over de kloof, over de inrichting van de binnenstad, over de ambities van de gemeente, over technologische uitdagingen en wat al niet meer.

Het eerste event waar we vrijdag naar toe zijn gegaan heette ‘Kansloos of kansrijk?’. Deze interactieve talk ging over kansenongelijkheid met als hoofdvraag: ‘Hoe krijgen we de basis op orde in Groningen?’. Volgens sprekers Erik de Vos en Ferry Koper zijn perspectief, sociale verbinding, bestaanszekerheid hierin drie hele belangrijke pijlers. Rond het middaguur zijn we naar ‘Groningen Proeft’ gegaan waarbij een presentatie hebben gekregen over voeding. Na de lunch zijn we opgesplitst en zijn Niels en ik naar een event genaamd ‘Taakdemocratie’ gegaan. Dit minicollege en interactief paneldebat, ging over de vraag of de gemeenteraad een tweede kamer zou moeten krijgen. Taakdemocratie is een eeuwenoude vorm van democratie waarbij sprake is van maatschappij brede taakverdeling: wetenschap, burgers, overheid, bedrijven en non-profit. Het uitgangspunt is dat de duurzaamheidstransitie veel sneller moet. De groene burgemeester van Groningen wilde in deze simulatie, met een panel en met publiek, uitzoeken of dit met taakdemocratie kan lukken. Het laatste event waar ik naar toe ben geweest heette ‘Groenblauwe innovaties’. Hier heb ik mij laten inspireren door vernieuwende ideeën van studenten voor het vergroenen en verkoelen van de binnenstad.

Het was een interessante en leerzame eerste week en ik ben erg benieuwd naar de komende weken als Ideeënjager! Wordt vervolgd…

De eerste week van Tobias2022-11-10T14:13:42+01:00

november 2021

Dag van de Stad, Weg met de luifel!

2022-01-21T11:00:46+01:00

Dag van de stad, weg met de luifels!

 

In mijn vorige blog heb ik het gehad over de Stad van de Toekomst. Er waren die dag uiteraard meer sprekers dan Maarten van Rossem en Jan Gehl en ik wil het vandaag graag hebben over het verhaal van kunstenaar en ontwerper Michel Huisman. Het evenement Stad van de Toekomst werd dit jaar georganiseerd in de stad Heerlen in Zuid-Limburg. De meesten van jullie zullen hier direct een associatie bij hebben; mijnwerkersstad, achterstandsregio, veel leegstand, werkloosheid misschien?

Ik vind het altijd leuk als iemand je meeneemt in de geschiedenis van een stad, om te begrijpen waarom een stad er zo bijligt als het nu doet. Dat is precies wat Michel Huisman tijdens zijn ‘’last lecture’’ probeerde te doen. Hij liet onder andere afbeeldingen zien van Heerlen van voor de oorlog. Oude karakteristieke panden gelegen aan kleine gezellige straten. Na de oorlog, kwam Heerlen verder tot bloei. De mijnen begonnen steeds meer steenkool te winnen en Heerlen moest meegaan met haar tijd om economisch bij te blijven. Het hele stadscentrum werd omgegooid door de bouw van modernistische gebouwen. Oude panden verdwenen om ruimte te maken voor de auto en tot overmaat van ramp, wilden alle winkels een luifel, zodat mensen tijdens regenbuien droog konden blijven winkelen. Deze luifels zijn nog steeds veel terug te vinden in het straatbeeld en het is volgens Michel erg moeilijk om pandeigenaren te dwingen om hier iets aan te doen. Gemeenten zijn niet bij machte om pandeigenaren te dwingen om de luifels te verbouwen en pandeigenaren hebben vaak niet de financiële wil om er iets aan te doen. Michel heeft daar een ontzettend leuke oplossing voor bedacht in Heerlen. Hij is met een groep vrijwilligers begonnen met Atelier Stadsrevisie, waar men zelf op maat gemaakte façades voor winkels bouwt. Eerst wordt de onderste etage, inclusief luifel opgemeten door de vrijwilligers. Zij bouwen ergens in een atelier de hele façade van de benedenverdieping na met tweedehands materialen, maar dan in oude stijl en plaatsen vervolgens die hele benedenverdieping in het winkelpand op de plek van de lelijke modernistische luifel. Dit is een stuk goedkoper dan wanneer een professioneel bedrijf hiervoor moet worden ingehuurd. Soms zijn de kosten om het professioneel aan te pakken een ton, terwijl Michel Huisman het met zijn groep voor een paar duizend euro kan bouwen. Een ontzettend goed initiatief dus!

De dagen na de toespraak van Michel zag ik in Groningen opeens overal modernistische luifels opduiken. Vooral de Nieuwe Ebbingestraat hangt er vol mee en het geeft een heel chaotische indruk als je er langsloopt. Ik vraag me af of we in Groningen niet net zoiets kunnen doen als in Heerlen? Kunnen we hier de luifels ook herstellen en het oude karakter van de Nieuwe Ebbingestraat terugbrengen? En hoe zou dat er dan uit zien? In de onderstaande twee foto’s zijn voorbeelden te zien van modernistische puisten in de stad. Twee panden waarbij het totale onderste deel van de gevels verwoest zijn met reclame en een overkapping. Ontzettend zonde!

Als je dan vervolgens kijkt hoe het óók kan, dan geeft het een heel ander beeld. Hieronder een paar voorbeelden uit zowel de Nieuwe- als de Oude Ebbingestraat. Op deze twee plekken zien de gevels er stijlvol uit. Hoewel ik mijn twijfels heb of de gevel van het linker pand in de eerste foto wel origineel is.

Dus gemeentes; wanneer je je stad op een makkelijke manier aantrekkelijk wilt maken, dan is het verwijderen van de modernistische luifels een goede eerste stap om dit te bereiken! Wil je meer lezen over het project van Michel? Kijk dan vooral even op de website: http://www.atelierstadsrevisie.nl/asta/project

Dag van de Stad, Weg met de luifel!2022-01-21T11:00:46+01:00

Dag van de Stad, Lezingen van Jan Gehl en Maarten van Rossem

2022-01-21T11:02:48+01:00

Dag van de Stad, lezingen van Jan Gehl en Maarten van Rossem

Het is alweer een tijdje geleden dat ik mijn laatste blog heb geschreven, dus het werd hoog tijd om dit weer op te pakken. Afgelopen week hebben wij als Ideeënjagers online deelgenomen aan het “Dag van de Stad” evenement. Tijdens dit evenement kwamen een aantal sprekers aan het woord over de stad van de toekomst. Dit doen ze in de zogenaamde ‘’Last lectures’’, met het idee dat het de laatste kans is om nog wat te doen voor het klimaat en de steden van de toekomst. Zo waren onder andere Jan Gehl en Maarten van Rossem te gast, om te vertellen over hun visie op de stad van de toekomst.

Jan Gehl was de eerste spreker van de dag. Jan Gehl is een beroemde Deense architect en stedenbouwkundige die zich sterk maakt voor ”steden voor mensen”. Hij vertelde in zijn lezing over de oude binnensteden die zijn gemaakt op de menselijke schaal en dat er niet werd gekeken naar het design van gebouwen, maar juist naar het ontwerp van ruimtes. Wanneer je door de oude binnensteden loopt zijn het vaak de pleinen die de belangrijkste en meest populaire plek van de stad vormen. Volgens Jan Gehl is het compleet mis gegaan na de tweede wereldoorlog, toen het modernisme belangrijk werd in de stedenbouw. Steden werden niet meer ontworpen op basis van ruimtes voor de mens, maar op basis van gebouwen. In moderne steden zie je allemaal blokkendozen staan die totaal geen chemie met elkaar hebben. In Groningen vind ik zelf de ABN-AMRO aan de grote markt hier een goed (of slecht) voorbeeld van (zie onderstaande afbeelding) Bovendien moest er na de Tweede Wereldoorlog ruimte gemaakt worden voor de auto en dit heeft de totale menselijke maat de das omgedaan. Kleinschalige straten werden omgetoverd tot brede straten om zo de auto de ruimte te geven. De menselijke maat was compleet zoek!

Ook historicus Maarten van Rossem benadrukt dat de oude binnensteden veel beter ontworpen zijn. Hij noemt deze steden ‘’de gezellige steden’’. Nou is het natuurlijk interessant; hoe kunnen we die ‘’gezellige stad’’ gebruiken bij het bouwen van nieuwe wijken? Volgens Maarten moet je daar niet aan willen beginnen. ‘’De ‘suburbia’ zijn er om te wonen en hebben de ruimte voor de auto, de gezellige steden zijn oud en hebben die ruimte niet.’’ Volgens Maarten moeten die twee dingen strikt gescheiden blijven. Zelf ben ik het daar niet mee eens. In veel wijken die autovrij zijn gemaakt, zie je dat de leefbaarheid een enorme boost heeft gekregen. Mensen verblijven op straat, het is veiliger en er is meer groen. Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van de wensen van bewoners. De ene bewoner wil het liefst een auto voor de deur, terwijl andere bewoners het liefst met de fiets naar hun werk gaan. Dit hebben wij zelf ook ervaren in ons doelgroepenonderzoek. Maatwerk is daarom vereist om een ‘’gezellige wijk’’ te kunnen creëren die past bij de doelgroep die er komt wonen.

Al met al was het een zeer geslaagd evenement. We raden iedereen aan om bij de volgende editie aanwezig te zijn!

Dag van de Stad, Lezingen van Jan Gehl en Maarten van Rossem2022-01-21T11:02:48+01:00

juni 2021

Eerste week van Rosalie

2022-01-21T11:04:38+01:00

Hi iedereen! Ik ben Rosalie en ik ben vorige week begonnen als nieuwe Ideeënager. Tijdens mijn opleiding InterieurDesign heb ik mij bezig gehouden met het werken met diverse kleuren en materialen en het offline én digitaal ontwerpen en inrichten van ruimtes en omgevingen. Na het afronden van mijn studie ben ik de opleiding Communication & Multimedia Design gaan volgen.

Bij de studie Communication & Multimedia Design heb ik mij onder andere gespecialiseerd in conceptontwikkeling en communicatie. Ik houd mezelf graag bezig met vragen als: ‘hoe kom je tot een concept? Hoe laat je het aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep? Wanneer is iets een concept? Hoe maak je dit testbaar?’. Dit past perfect bij het gedachtengoed van de Ideeënjagers, ik kan dus echt mijn hart ophalen.

En dan is het nu tijd voor mijn verslag van de eerste week!

Mijn eerste werkdag begon op dinsdagochtend op de Luchstroom op het Suikerunieterrein, de eigen locatie van de Ideeënjagers. Ik kende het Suikerunieterrein wel, maar de Luchstroom nog niet dus ik was blij verrast wat ik allemaal tegenkwam op deze locatie. We maakten eerst even kennis met een bakje koffie en daarna was het gelijk tijd voor de eerste presentatie: de snelcursus voor ideeënjagers. Hierna wist ik al een stuk meer over alles wat er afspeelt rondom de Ideeënjagers. Dinsdagmiddag was er digitaal een meeting en daarna mocht ik meehelpen met het ontwikkelen van een moodboard. Dit moodboard diende als visueel inspiratiebord met als thema klassieke, stadse architectuur.

Woensdagochtend heb ik meegeholpen met alle onderdelen van de minigolfbaan uit de opslag te halen en schoon te maken. Het was heerlijk weer, dus zeker geen straf! Er zit enorm veel diversiteit in de werkzaamheden in een werkweek. Zo kreeg ik woensdag middag weer een aantal interessante presentaties over de lopende projecten.

Donderdag was het tijd voor een inspiratiedag en daarom waren Sven, Serra en ik naar Winsum en Appingedam geweest. Het werkt inspirerend om op pad te gaan naar plekken waar je nog nooit bent geweest, omdat alles nieuw en onbekend is. Je hoeft niet ver van huis te zijn om de diversiteit te ervaren en te merken  dat er zoveel verschillende stijlen, architectuur en leefomgevingen terug te vinden zijn.

Vrijdag heb ik een dagje thuisgewerkt en heb ik mijn allereerste ideeën voor mijn persoonlijk project uitgeschreven. Naast de vaste projecten en werkzaamheden van de ideeënjagers mag ik namelijk aan de slag met een eigen project, gebaseerd op mijn persoonlijke interesses. Ik ben erg benieuwd wat ik over een half jaar al allemaal heb gedaan. Stay tuned!

Eerste week van Rosalie2022-01-21T11:04:38+01:00

Op ontdekkingsreis naar Winsum en Appingedam

2021-06-04T12:32:46+01:00

Zoals ik laatst al schreef in mijn blog, ziet de werkweek van een Ideeënjager er ietsjes anders uit. De Ideeënjagers zijn enthousiaste mensen die met onze idealen de wereld een stukje mooier willen maken. Wij als Ideeënjagers zijn continu op jacht naar nieuwe ideeën en innovaties. En hoe kunnen we nou beter nieuwe ideeën en innovaties op doen, dan er op uit te gaan?

Sven, Rosalie en ik zijn gisteren dus op ontdekkingsreis geweest. Wij zijn de laatste tijd bezig om te kijken welke elementen op een huis belangrijk zijn in bijvoorbeeld een stad of een dorp. Om zo te kijken hoe je de sfeer van een straat gezellig kan maken. Als je bijvoorbeeld naar Groningen kijkt, en dan bijvoorbeeld naar de Grote Leliestraat, zie je dat veel huizen een sierlijst op het dak hebben. Daarnaast zie je ook dat bijna alle huizen andere soorten ramen, deuren en kleuren stenen hebben. Dit doet natuurlijk veel met een wijk. Door variatie toe te voegen in de woningen, krijgt de straat sfeer. En dat is belangrijk!

Doordat de Ideeënjagers in Groningen gevestigd zijn, kennen we de stad natuurlijk al als de beste. Daarom hebben we besloten om eens buiten de stad op pad te gaan. We zijn gisteren naar Winsum en Appingedam geweest, om daar te kijken wat voor verschillende stijlen huizen er zijn. Een leuk feitje, wist je dat Winsum als leukste dorp van Nederland in 2020 is verkozen? 🙂

Sven, Rosalie en ik zijn dus ’s ochtends vroeg op de trein gestapt richting Winsum. Na een kwartiertje rijden, komen we in het rustige Winsum aan. Het zonnetje schijnt en dat doet het straatbeeld goed. Wat ons als eerste opvalt aan de straat, is dat er veel wordt gewerkt met stucwerk. Daarnaast hebben de meeste huizen een markies, een soort luifel voor de ramen. Eenmaal verder gelopen komen we in het centrum aan. Het voelt er knus aan, en er is een markt aanwezig. Bij het centrum staat een brug met een prachtig uitzicht over de huizen. Het is grappig om te zien dat de huizen niet allemaal strak langs de waterlijn lopen, maar dat er verschil zit in hoogte en ligging.

Nadat we veel foto’s hebben gemaakt in Winsum, hebben we de trein gepakt naar Appingedam. Appingedam staat bekend om z’n hangende keukens. Een huis aan het water heeft een uitbouw waar dan de keukens letterlijk hangen. Vanaf het station zijn we door een straat gelopen waar de huizen gelijk aan de straat staan. Juist het tegenover gestelde als wat we in Winsum vanaf de brug zagen, staan hier juist de huizen allemaal strak langs de weg. Dit geeft gelijk een heel ander straatbeeld. Elk huis heeft een andere stijl, heeft andere kleur stenen, ramen, deuren, etc.

Met een flinke dosis inspiratie zijn we weer terug naar Groningen gegaan! Juist door op pad te gaan, dingen te bekijken, met mensen te praten, houden wij onze creativiteit op pijl. Zodat we dit weer kunnen gaan gebruiken in onze projecten!

Op ontdekkingsreis naar Winsum en Appingedam2021-06-04T12:32:46+01:00

maart 2021

Hoe ziet de wereld van Ideeënjagers er eigenlijk uit?

2021-04-09T14:01:02+01:00

De Ideeënjagers, sommigen kennen ons al wel en anderen niet. Wij zijn jonge enthousiaste mensen die met onze idealen de wereld een stukje mooier willen maken. Wij experimenteren met de leefomgeving van de toekomst op de Luchtstroom. Daarnaast houden we ons bezig met gebiedsontwikkelingsprojecten. Belangrijk daarbij is dat de bewoner altijd centraal staat. Wij als Ideeënjagers zijn continu op jacht naar nieuwe ideeën, concepten en innovaties om toe te passen op de leefomgeving van de toekomst. Maar hoe ziet eigenlijk een week bij de Ideeënjagers eruit? Waar houden wij ons zoal mee bezig? In deze blog neem ik jullie mee in onze wereld!

Door Corona werken wij voornamelijk ook thuis. Om toch op de hoogte te blijven waar iedereen mee bezig is, hoe iemand zich voelt en om het sociale contact te behouden, hebben wij dagelijks een lunch-meeting met z’n allen. Hierin vertellen we aan elkaar wat ieders planning is voor de dag en geven we een cijfer over hoe het gaat. Op deze manier weet iedereen van elkaar wat ieder doet, en kunnen we elkaar helpen waar nodig!

Wij hebben natuurlijk onze eigen kavel, de Luchtstroom! Hier experimenteren we met de leefomgeving van de toekomst, maar we hebben ieder ook een plekje om ons eigen persoonlijk project te prototypen. Om de kavel toch goed te onderhouden, proberen we allemaal minimaal 1 dag per week bezig te zijn op de Luchstroom, een buitendag. In verband met Corona, gaan we allemaal op een andere dag in de week. Op zo’n dag verschillen de taken erg! Het ene uur maken we het kantoor, tiny-offices en strandtent schoon, het andere uur zijn we bezig met vlonders leggen, DIY meubels maken, onkruid wieden, experimenteren met de leefomgeving van de toekomst, noem het maar op! Als je niks hebt te doen op een dag en graag wilt helpen, stuur ons zeker een berichtje!

Een andere dag zijn we bezig met onze persoonlijke projecten. Iedere Ideeënjager heeft een eigen persoonlijk project, gebaseerd op onze eigen passies en interesses. Zo doet Sara haar project over de pandemie-proof city, Sven over het park van de toekomst, Helma over nudging, Casper over de effecten van groen en ik over de Walkable city. Iedereen doet op een andere manier onderzoek naar het onderwerp, zo heb ik een enquête online verspreid. Sven, Sara en ik zijn nog niet zo ver met ons project dus hebben nog geen prototype op de Luchtstroom, maar Helma en Casper al wel! Kom vooral een keertje langs om het te bekijken! 😊

Om onze hersenen gezond en bezig te houden, struinen we veel het internet af opzoek naar innovatieve ideeën, lezingen en plekken. Helma en Casper hebben natuurlijk al ervaring met een creatieve sessie, en daarom namen ze ook de nieuwere generatie mee in een creatieve sessie. Om ook zo onze breinen van de nodige creativiteit te voorzien! Deze sessie ging over hoe we de lange wachtrijen bij de kassa’s bij de supermarkten konden verminderen met hulp van een random superheld. Dit heeft natuurlijk niet zo veel te maken met de leefomgeving van de toekomst, maar het helpt ons wel om creatief te denken! Door technieken te gebruiken zoals in de huid van een superheld kruipen en de vraag op te knippen, kom je tot creatieve ideeën. Juist door te denken in mogelijkheden en je brein helemaal los te laten gaan, in plaats van denken in beperkingen, stimuleer je je brein om creatief te denken. Hierdoor ga je op een andere manier denken bij probleemstukken en projecten.

We zijn verder ook bezig met verschillende projecten! Hierover de volgende keer meer. Ideeënjager zijn is, zoals je hebt gelezen, niet een standaard baan, maar juist een hele leuke met veel vrijheid! We proberen elkaar te stimuleren om creatief te zijn en in oplossingen te denken. Niet alleen onszelf, maar alle mensen om ons heen! Om uiteindelijk hierdoor de wereld een stukje mooier te maken!

Hoe ziet de wereld van Ideeënjagers er eigenlijk uit?2021-04-09T14:01:02+01:00

februari 2021

Het belang van de openbare ruimte in de pandemie

2024-02-27T13:31:11+01:00

Hoi allemaal! Ik ben Sara, één van de Ideeënjagers, en ik wil graag met jullie delen waar mijn persoonlijk project over gaat. COVID-19 is al een tijdje in ons leven. We kunnen er niet omheen, en heeft invloed op al onze levens. Deze ontwikkeling vond ik zodanig groot, dat ik dacht: Hier moet ik wat mee doen! Daarom heb ik COVID-19 als onderwerp gekozen voor mijn persoonlijk project, en dat ga ik door middel van deze blog toelichten.

Epidemieën en ziektes hebben altijd al invloed gehad op stadsontwikkeling. Zoals de architect Cerdà, met zijn nieuwe ontwerp van de huizenblokken om de gezondheidsproblemen in Barcelona op te lossen (zie afbeelding), of de Woningwet in 1901 om de barre gezondheidsomstandigheden in de steden te verminderen, of de uitvinding van de riolering van Jon Snow in Engeland om de cholera-uitbraken te stoppen. Oftewel, gezondheidsproblemen zijn vaak nauw verbonden met ruimtelijke ordening. Zal deze pandemie ook invloed hebben op de stadsontwikkeling van nu? Zijn er ogen geopend hoe het anders kan? Eerlijk gezegd, hoop ik van wel, want er zijn knelpunten in de steden die nu wel duidelijk naar voren komen, zoals de kwaliteit van de openbare ruimte.

Foto van Unsplash

Is er wel genoeg ruimte voor de wandelaar? Is het een prettige plek om te verblijven? En is er bijvoorbeeld genoeg groen en variatie? Al deze vragen komen nu omhoog, omdat onze leefstijlen en dus het gebruik van de openbare ruimte is veranderd, en de druk van de openbare ruimte groter is dan ooit. Hierbij kan het zijn dat de openbare ruimte niet meer aansluit of onze ‘nieuwe ritmes.’ Het is belangrijk om te kijken of deze ritmes nu tijdelijk zijn, of dat er ogen zijn geopend waarbij ritmes voor langere termijn aanhouden en dus ook van belang zijn om op in te spelen.

Wat voor invloed heeft de pandemie op de openbare ruimte en hoe kan je de openbare ruimte inrichten dat aansluit op zijn gebruikers?

Dit is de vraag die ik wil beantwoorden met mijn onderzoek. En om het gebruik, beleving en relatie met de openbare ruimte in tijden van COVID-19 in kaart te brengen ben ik op dit moment interviews aan het houden. Op deze manier kan ik goed de achterliggende gedachte en onderbouwing onderzoeken. Ik zit nog midden in het proces, maar er komen al interessante bevindingen naar boven! Ik wil nu dus ook één bevinding met jullie delen:

Naar buiten voor recreatie, ontspanning en sport
in plaats van naar buiten om van A naar B te komen

Ik vroeg aan de respondenten: ‘Zijn jullie nu meer of minder buiten?’  Waarop de meesten antwoord gaven als ongeveer gelijk, en soms iets minder, maar waarbij duidelijk werd dat het niet per se om meer of minder gaat, maar  waarom ze buiten zijn. Veel mensen waren voor COVID-19 buiten als ze onderweg waren, en om van A naar B te komen. Maar op dit moment is dat veel minder, en zijn er andere redenen om buiten te zijn, bijvoorbeeld wandelen ter ontspanning, sporten en ontmoeten van mensen, omdat dat veiliger voelt.  De openbare ruimte fungeert nu voor veel meer activiteiten, dan voornamelijk een doorgangsfunctie. Dat was natuurlijk ook al zo, maar de hoeveelheid en het gebruik van de verschillende functies is gestegen.

Foto van Unsplash

Daarnaast, is de manier hoe wij ons bewegen ook veranderd. Hierbij haak ik in op het wandelen. Alle respondenten (tot nu toe) geven aan meer te zijn gaan wandelen. Ieder voor zijn eigen reden zoals, beweging, ontspanning, frisse neus, ontmoeting, om ergens naar toe te gaan of een combinatie van alles.  Wandelen lijkt op zich niet een hele schokkende verandering, maar vaak wordt de kracht van het ‘slomer verkeer’ onderschat. Naast dat wandelen gezond is, vind ik het interessant om te zien dat de beleving van de openbare ruimte anders wordt ervaren. De respondenten gaven aan nieuwe dingen te hebben ontdekt in hun eigen buurt, omdat je ‘langzamer’ en anders door je buurt beweegt. Sommige respondenten voelen zich zelfs dichter bij de buurt te staan, omdat je nu meer en bewuster leef in je directe omgeving.  Eén respondent kwam er zelfs achter, dat ze een gigantisch park vlak bij haar huis heeft, maar omdat dit nooit echt op haar route lag, dit nooit echt gerealiseerd te hebben. En dit park nu wel waardeert omdat ze nu meer wandelt. Daarnaast komt het gebrek van zitmogelijkheden ook nu omhoog. Sommige respondenten vinden dat er te weinig (coronaproof) zitplekken zijn om even op te kunnen zitten tijdens de wandeling.  Dus andere dingen waarderen is ook een belangrijk punt, want als de gebruikers nu andere behoeftes hebben in de openbare ruimte, sluit de openbare ruimte nog wel aan op deze wensen?

Hier ga ik mee verder, maar wat vooral belangrijk is, zijn deze behoeften tijdelijk? Of zijn er ogen geopend en dus ook voor het lange termijn? En zijn pandemieën de toekomst? Zo ja, hoe kunnen we een openbare ruimte flexibel indelen om in te spelen op (toekomstige) pandemieën?

Het belang van de openbare ruimte in de pandemie2024-02-27T13:31:11+01:00
Ga naar de bovenkant