Het prototype

Het Sven van Bekensysteem in het klein!

We staan hier bij het prototype van het Sven van Bekensysteem. Het mooie aan dit prototype is dat het vrijwel volledig bestaat uit hergebruikte materialen of natuurlijke materialen. Het kost daarom bijna niks om te bouwen!

Het water wordt eerst opgevangen in een goot van bamboe, die het water richting de regenton leidt. De regenton is gratis opgehaald van marktplaats! Wat een mooi ding hè? Vanuit de regenton wordt het water getapt en loopt het regenwater naar de doorgezaagde olievaten. Tussen de olievaten wordt een verbinding geplaatst zodat er stroming ontstaat. In een latere fase zal er een pomp geplaatst worden vanuit de boot naar de olievaten. Deze pomp zal worden aangedreven door een fiets, waardoor het recreatieve karakter van het originele Sven van Bekensysteem ook hier zichtbaar wordt. Tot slot, komt het water in de boot terecht. In de boot wordt een drainage buis aangelegd, met grind, zand en een aantal waterplanten, zoals lisdodde die het water zullen zuiveren. Het gezuiverde water kan aan de onderkant van de boot worden getapt en worden gebruikt. Overtollig water kan weer worden teruggepompt naar de olievaten!