Wat is wonen?

Wonen: we doen het allemaal, zonder er over na te denken. In Nederland is wonen zelfs een recht dat beschermd is in de grondwet. Maar wat is ‘wonen’ eigenlijk? Hoe doen we dat? Wat zijn de waarden die we koppelen ‘wonen’? Welke functies zijn essentieel? En hoeveel ruimte hebben we hiervoor nodig?

In Nederland is een woningtekort. Daarom wordt er veel gebouwd. De nieuwe woningen zijn tegenwoordig vaak ‘standaardwoningen’: de plattegronden verschillen nauwelijks van elkaar en de oppervlaktes zijn aanzienlijk, terwijl het gemiddeld aantal bewoners daalt. Met haar persoonlijk project onderzoekt Gerrya ‘wonen’ als werkwoord. Wat betekent het voor ons?

Nu de woningnood hoog is, de klimaatcrisis dringend en ruimte in Nederland steeds schaarser wordt, denken veel mensen opnieuw na over de woonplattegrond. Kan die anders ingericht of flexibeler? Wie gaat hier eigenlijk wonen en waar heeft diegene behoefte aan? Ook de bouwmaterialen en het energiegebruik van gebouwen krijgt steeds meer aandacht.

Gerrya wil bijdragen aan de toekomst van wonen door de discours van ‘wonen’ in Nederland in kaart te brengen. Hiervoor verzamelt ze ervaringen en gesprekken over de Nederlandse woonculturen en de normen en waarden die we hieraan koppelen. Tegelijkertijd wil ze mensen uitdagen om anders te denken over het ruimtegebruik en de functies van woningen.

Details case:

  • Categorie: Persoonlijk project

  • Datum: 2023-lopend

  • Uitgevoerd voor: Ideeënjagers

Heb jij een idee waarbij je hulp kunt gebruiken?