ONTWERPWEDSTRIJD ZAANSTAD

Spanningsboog: een verankerde balans in mentaal en fysiek

Om de Achtersluispolder te transformeren van een industriegebied naar een werk/woongebied hebben wij een brug ontwikkeld die als een wortel door de Achtersluispolder loopt. Op de begane grond blijft de industrie behouden en is er ruimte voor vracht- en autoverkeer. Hierboven wordt een tweede laag gecreëerd door middel van de brug. Langs de brug zullen appartementen, winkels en horeca gelegenheden worden gecreëerd. Op deze manier kunnen industrie en wonen zich in hetzelfde gebied bevinden zonder “last” van elkaar te hebben. De gelaagdheid zorgt voor een verticale mix van wonen en werken en zorgt voor een veilig gebied voor bewoners en bezoekers. De brug zorgt bovendien voor een directe fietsverbinding richting Amsterdam die de reistijd sterk verkort en de aantrekkelijkheid van de Achtersluispolder flink verbetert.

Fase 1 – De eerste stap is om een brug te slaan van Noord naar Zuid om zo de verkeersveiligheid te waarborgen. Door een brug boven de bestaande weg aan te leggen, kan het aanwezige vracht- en autoverkeer gebruik blijven maken van de wegen. Er zal zo een gelaagdheid in het gebied ontstaan, waar industrie op het onderste niveau zal blijven en waar wonen en recreëren een verdieping omhoog wordt geplaatst. Op- en afritten en liften zorgen ervoor dat de brug voor iedereen toegankelijk is en dat er voldoende uitvalroutes zullen zijn om ook het onderliggende gebied te bezoeken. Ook zorgt de brug voor een ultrasnelle fietsverbinding naar Amsterdam waardoor het gebied aantrekkelijker wordt als woon en werkgebied.

Fase 2 – De tweede fase zal symbool staan voor het levendig maken van het gebied. Er zal verbinding gemaakt worden met omliggende bedrijven en geïnteresseerde partijen, om zo het gebied middels vertakkingen verder uit te breiden. Behalve huurders in het middensegment zullen er in deze fase ook steeds meer expats naar het gebied trekken en is er sprake van een hogere woonkwaliteit. Zo ontstaat er een multiculturele mix en wordt de brug een bruisend geheel waar je graag wilt zijn.

Fase 3 – In de derde fase worden de vertakkingen uitgebreid over vrijwel de gehele Achtersluispolder. Zo kunnen er door de gehele Achtersluispolder woon- en werkgebieden ontstaan. Op de brug ontstaan er nu marktjes, doe-dagen en andere buurtinitiatieven, allen met het doel om te verbinden. Sociale veiligheid zal hierdoor nog meer versterkt gaan worden.

Details case:

  • Categorie: Gebiedsontwikkeling

  • Datum: 01-05-2019

  • Uitgevoerd voor: Ontwerp Veilige Omgeving

Heb jij een idee waarbij je hulp kunt gebruiken?