Het Segmentenwiel

Wat maakt nou dat jij gelukkig bent in de wijk? Wat heb jij nodig? Wat vind jij belangrijk? Allemaal vragen die de Ideeënjagers hadden tijdens het in kaart brengen van de wijk van de toekomst. Om hierachter te komen en data te kunnen verzamelen is een eigen doelgroepenonderzoek ontwikkeld. In dit onderzoek wordt iedereen in hokjes gestopt. Deze hokjes noemen we de segmenten. Deze methode is uniek, en geeft een ander perspectief op bestaande onderzoeken. Voor dit doelgroepenonderzoek zijn verschillende methodieken als inspiratie gebruikt, namelijk het BSR Model, Motivaction, maar ook de Piramide van Maslow. In ons geval is dit een segmentenwiel geworden, gebaseerd op een viertal uitersten van behoeften: Vrijheid vs. Controle en Individueel vs. Groep. Een voorbeeld is segment 8, waarbij de pijler ‘Vrijheid’ staat. Bij segment 8 is elke dag open. Mensen die in segment 8 vallen zijn echte levensgenieters, impulsief en een beetje chaotisch, met een vrije geest.

De behoefte van de mens staat bij ons centraal en aangezien iedere bewoner anders is en andere wensen heeft, zal de ideale leefomgeving er voor iedereen anders uitzien. Daarom hebben we het segmentenwiel gekoppeld aan een behoefteonderzoek met als vraag: ‘Wat is jouw ideale leefomgeving?’ Op basis van de resultaten heeft elk segment nu ook zijn ideale leefomgeving omschreven. In deze vorm krijgt elk segment een eigen identiteit.

Details case:

  • Categorie: Behoefteonderzoek

  • Datum: 2017-lopend

  • Uitgevoerd voor: Ideeënjagers

Heb jij een idee waarbij je hulp kunt gebruiken?