CREATIEVE SESSIES JONG WONEN

Er is op 25 oktober 2018 een creatieve sessie gegeven aan Jong Wonen, de jonge werknemers bij verschillende woningcorporaties in Noord-Nederland. Het onderwerp van deze sessie was creatief zelfvertrouwen. Vooraf zijn er aan de deelnemers van de sessie onderwerpen opgevraagd, zodat er een beeld is wat er speelt. Hierbij hebben we vragen geformuleerd waar tijdens de sessie mee gewerkt kan worden.

De twee hoe-kunnen-we vragen waarmee in de sessie is gewerkt zijn:

Groep 1: Hoe kunnen we de Nieuwe Nederlanders zoals vergunninghouders inzetten om langer thuis wonende ouderen te helpen bij het fysiek zware onderhoud van hun huis, zoals de tuin, zodat de Nieuwe Nederlanders de mogelijkheid hebben zich te integreren in de gemeenschap.

Groep 2: Hoe kunnen we lokale initiatieven vanuit bedrijfsleven, sport en bewoners op het gebied van duurzame oplossingen inzetten bij het verbeteren van de leefomgeving in de wijk en onszelf opstellen als partner of pionier in dit proces/in deze ontwikkeling?

Aan het einde van de sessie zijn er twee ideeën gepresenteerd door de twee groepen.

Uitkomst van de creatieve sessie

Groep 1: De groep kreeg het idee om Nieuwe Nederlanders te laten samenwerken met ouderen door klusjes te doen. Hierdoor leren ze de cultuur, mensen en gewoontes kennen en is dit gelijk een bezigheid voor deze Nieuwe Nederlanders, die veelal niet mogen werken. Er ontstaat kruisbestuiving tussen verschillende groepen mensen. Ze hebben hiervoor een herkenbare caravan bedacht van waaruit dit plaats kan vinden.

Groep 2: Deze groep kreeg het idee om een stichting op te richten in een buurt genaamd: “gewoon doen”. Als start wordt er een hackathon georganiseerd, hieruit komen verschillende ideeën, die met een gedeelte van de servicekosten of de pot van een VVE gefinancierd kunnen worden. Zo wordt er door de buurt en voor de buurt aan eigen initiatieven gewerkt.

Details case:

  • Categorie: Creatieve sessies

  • Datum: 25-10-2018

  • Uitgevoerd voor: Jong Wonen

  • Website: netwerkjongwonen

Heb jij een idee waarbij je hulp kunt gebruiken?