Burgerparticipatie

Persoonlijk project van Niels

Niels onderzoekt dit jaar participatiemethodes om burgers actief te betrekken tijdens bouwprojecten. Dit is volgens hem dé manier om sterke gemeenschappen te creëren voor de toekomst! 

Studies tonen aan dat Groningers betrokken willen zijn bij besluitvorming die te maken heeft met hun leefomgeving. Burgerparticipatie kan ervoor zorgen dat burgers actief betrokken worden bij het nemen van beslissingen over kwesties die hun gemeenschap of samenleving beïnvloeden. 

Het is bewezen dat participatie leidt tot beter geaccepteerde resultaten, omdat draagvlak wordt gecreëerd door samen te werken. Juist deze samenwerking kan leiden tot de versterking van de gemeenschap binnen de wijk. Verschillende meningen en belangen zullen altijd blijven bestaan, maar door participatie kan er gestreefd worden naar een evenwichtiger en rechtvaardiger besluitvormingsproces. 

Niels gaat erop uit om vernieuwende en interessante participatiemethodes in kaart te brengen en om deze toe te passen tijdens bouwprojecten. Hij gelooft dat hij hiermee een bijdrage kan leveren om de gemeenschappen in onze wijken en buurten te versterken en zo stappen te zetten richting een leefbaardere toekomst. 

Wil jij met hem me meedenken? Stuur dan gerust een e-mail of bel hem!

E-mail: niels.kueck@ideeenjagers.nl

Telefoon: +31633039152

Details case:

  • Categorie: Persoonlijk project

  • Datum: 2023-lopend

  • Uitgevoerd voor: Ideeënjagers

Heb jij een idee waarbij je hulp kunt gebruiken?