De toekomst van drinkwater

“Toenemende droogte baart zorgen’’ en “Extreme droogte in Nederland’. Het zijn slechts een paar grepen uit nieuwsberichten die de afgelopen jaren over het klimaat in Nederland geschreven zijn. Klimaatverandering en hoog watergebruik zorgen ervoor dat de toegang tot water steeds moeilijker wordt.

Voor veel mensen blijft het onderwerp echter een ver van hun bed show. Vaak hoor je reacties als: “Ach, wij in Nederland hebben water genoeg. Waarom zou ik de tuin niet even kunnen sproeien?’’ Toch beseffen mensen niet dat de toegang tot vers drinkwater niet de normaalste zaak van de wereld is en dat dit in de toekomst zeker niet beter zal zijn.

In de onderstaande afbeelding is de hoeveelheid water weergegeven dat zich op aarde bevindt. Links staat de grafiek met de totale hoeveelheid water op aarde. 96,5% van het water is oceaanwater. Slechts 2,5% van de totale hoeveelheid water is vers drinkwater. Dat lijkt alsnog een hele hoop, totdat je verder kijkt naar de middelste grafiek. 68,7% van de totale hoeveelheid zoet water bestaat uit ijskappen en gletsjers. Hiervan is bekend dat door de opwarming van de aarde steeds meer van dit water in de oceanen terecht zal komen. Voor het grondwater geldt dat ook dit water niet gemakkelijk te verkrijgen is aangezien het grootste deel zich diep in de bodem bevindt. Oftewel er blijft maar 1,2% van die 2,5% zoet water over om de mens van zoet water te voorzien in de vorm van oppervlaktewater. Helaas zijn we er nog niet. In de rechter grafiek is te zien dat 69% van dit zoete water bestaat uit permafrost en grondijs en 3% bevindt zich in de atmosfeer. Slechts 21,4% van het water is per direct beschikbaar voor de mens in de vorm van meren en rivieren.

Grafiek verdeling water over de planeet

De bovenstaande grafiek maakt duidelijk hoe schaars water eigenlijk is op aarde, terwijl het water van levensbelang is voor de mens. Tel daarbij op dat de wereldbevolking exponentieel blijft groeien en de vraag naar water steeds meer toe gaat nemen, terwijl door de toenemende warmte op aarde, steeds meer van deze zoetwatermeren en rivieren droog komen te liggen.

Bestrijding van klimaatverandering is daarom van levensbelang voor ons allemaal. In de nabije toekomst zal het steeds belangrijker worden om zuinig om te gaan met water en water ook zoveel mogelijk op te vangen om later te kunnen gebruiken als drinkwater.